Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen of heeft u problemen met uw verblijfsvergunning?

Of zoekt u bijvoorbeeld een strafrechtadvocaat?

Bekijk hieronder waarin ik ben gespecialiseerd. 

Asiel- en vreemdelingenrecht

Asiel                                                                                                                               

- aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning asiel                              
- bijzondere onderwerpen                                                                                

 • nareizende familieleden                                                                                
 • minderjarige asielzoeker                                                                             
 • Dublinprocedure  (ander land verantwoordelijk voor behandeling asielaanvraag)
 • 1F (uitsluiting van bescherming Vluchtelingenverdrag)
 • artikel 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)

Reguliere verblijfsvergunning                                                                                              
- aanvraag, verlenging, intrekking verblijfsvergunning regulier                                  
- bijzondere onderwerpen                                                                                                

 • gezinshereniging                                                                            
 • medische behandeling                                                                  
 • staatlozen                                                                              
 • mensenhandel                                                                              
 • studie                                                                                    
 • buiten schuld niet kunnen vertrekken uit Nederland                          
 • artikel 8 EVRM (recht op gezins- en privéleven)

Machtiging tot voorlopig verblijf

Visum                                                                                                                            
. bezoek   

Artikel 64 Vreemdelingenwet     

Terugkeerbesluit                                                                                                       

Ongewenstverklaring

Inreisverbod

Signalering in Schengen Informatie Systeem

Vreemdelingenbewaring                  

Naturalisatie / Nederlanderschap

Wet Arbeid Vreemdelingen

Psychiatrisch Patientenrecht

 • gedwongen opname                                                                                          
 • ontslag                                                                                                            
 • separatie                                                                                                
 • dwangmedicatie                                                                                          
 • klachtenrecht  

Strafrecht

 • volwassenenstrafrecht
 • jeugdstrafrecht
 • penitentiairrecht  
 • klachtenrecht

Diversen

 • naamswijziging
 • burgerzaken bij de gemeente (inschrijvingsproblemen GBA)