Advocaten Vreeken & Den Hartogh

Met wie heeft u precies te maken?

Mr. C.D. den Hartogh (Kees)

-    advocaat sinds 2000
-    eerder werkzaam bij Vluchtelingenwerk Nederland


Rechtsgebieden:

-    asiel-  en vreemdelingenrecht
-    psychiatrisch patiëntenrecht

Specialisatieverenigingen: 

-    SVMA - Specialistenvereniging migratierecht advocaten
-    Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen 
-    Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen
-    vPAN - Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland

Contact:

 

-    telefoon 0575 544504   
-    fax      0575 545112 
-    e-mail    cd.denhartogh@planet.nl